El Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura per a nens que tenen dificultats lectores.

Consisteix en realitzar una breu prova diagnòstica per a veure el perfil lector de cada nen i ajustar el tractament lector a les necessitats del nen o nena en cada moment. L’entrenament es realitza a través d’un joc d’ordinador dissenyat per especialistes i que resulta atractiu als nens.

Cal jugar-hi uns 15 o 20 minuts diaris des de casa durant quatre dies a la setmana i s’aconsegueix una lectura més fluïda i una millor comprensió lectora.