EMDR són les inicials de “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” que en català equivaldria a Dessensibilització i Reprocessament per Moviments Oculars.

 

L’EMDR és una tècnica psicològica terapèutica que s’utilitza per dessensibilitzar i reprocessar traumes psicològics de manera natural i ràpida.

Aquest mètode va ser descobert per la Dra. Francine Shapiro,i consisteix en l’estimulació bilateral en un protocol especial respecte a les situacions traumàtiques, que provoca la dessensibilització cap al trauma i la desaparició dels símptomes.

Pot aplicar-se tant en traumes greus com en petites situacions que queden bloquejades en la ment i produeixen malestar.

Amb titulació de l’EMDR Institute