Si tens una malaltia o has sofert un accident, si la teva salut t’ha fet renunciar a algunes coses a la vida, si et sents limitat per raons de salut, podem ajudar-te a tirar endavant.

Si pateixes dolor crònic o una discapacitat, podem ensenyar-te a millorar la teva qualitat de vida.

També visites a domicili o a centre hospitalari, per a persones amb limitacions per desplaçar-se