La Universitat de Barcelona i la FEDAIA* han realitzat un estudi sobre l’estat actual de la salut mental en els infants i adolescents a Catalunya.

Segons l’estudi aquesta població ha sofert un canvi de perfil a causa dels canvis socials ràpids i de la crisi.

Es constata que cada cop hi ha casos més greus atesos a les urgències, hi ha més quantitat de nens i adolescents diagnosticats i els trastorns de conducta afecten a nens cada cop més petits. A partir dels 7 anys hi ha un augment del TDAH, dels trastorns greus de conducta, de l’ansietat i de la depressió, i veiem com a partir dels 12 anys augmenten els nens amb més d’una patologia. El consum de tòxics s’inicia en edats cada cop més joves i està mes relacionat amb trastorns mentals.

Paral·lelament s’observa que molts pares tenen dificultats per a posar límits als fills i això provoca un augment de problemes de salut mental, i paral·lelament més dificultat per abordar-los perquè una de les conseqüències de la manca de límits és la manca de respecte a l’autoritat.

Els nens manifesten, ja des de molt petits, baixa tolerància a la frustració, poca constància i una alta impaciència amb necessitat de gratificació immediata. Aquests trets són determinants en la construcció de la personalitat, i provoquen que els adolescents i joves siguin fràgils i amb major probabilitat de patir un trastorn mental o un consum de substàncies tòxiques.

Els professionals que han realitzat aquest estudi fan un conjunt de propostes de millora tals com fer una detecció precoç d’aquests nens per ajudar-los el més aviat possible, fer un treball d’orientació amb les famílies, implicar més als nens i adolescents en els seus processos de millora, o prioritzar la teràpia psicològica per sobre de la psiquiàtrica, entre d’altres.

L’estudi conclou lamentant-se de que a pesar que han augmentat les necessitats de recursos per als nens i adolescents en aquestes situacions, la crisi ha fet disminuir l’estructura i els recursos humans destinats a les criatures, cosa que ha deixat la salut mental infantil pública a Catalunya en un estat de qualitat minvada.

Per veure l’estudi complert: http://www.fedaia.org/col%C2%B7leccio-estudis

* Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la infància i a l’Adolescència (FEDAIA), que representa el 90% de les entitats d’iniciativa social que treballen amb infància i adolescència a Catalunya