Tots els nens i nenes, i també els més grans, hem d’aprendre a gestionar les emocions per aconseguir que les coses ens surtin bé.

Les emocions són el motor del nostre comportament, de les nostres accions. Segons quina o quines emocions s’activin en el nostre interior actuarem d’una manera o d’una altra. Per tant, conèixer quines emocions tenim en cada moment i com funcionen, ens ajudarà a entendre’ns millor a nosaltres mateixos i a trobar maneres de resoldre les situacions que ens anem trobant.

Aprendre a identificar i gestionar bé les emocions és molt important per a totes les situacions de la vida. Si no en sabem es donen bloquejos o explosions emocionals descontrolades que generen problemes. Una mala gestió de les emocions pot fer que, per exemple, un nen no aprengui a llegir bé, suspengui, tingui rabietes o li costi mantenir els amics. Si ens fixem en els adults una mala gestió emocional pot dur, per exemple, a dificultats amb la parella, a la pèrdua d’oportunitats laborals, a viure fugint del compromís, amb inestabilitat o en el victimisme, per posar només alguns exemples.

Per gestionar bé les emocions primer cal conèixer-les i saber com funcionen. L’ideal és començar per les emocions bàsiques: alegria, tristesa, ràbia i por.

Un cop sabem com funcionen cal agafar consciència de les pròpies emocions, és a dir, saber quines situacions ens produeixen alegria, ràbia, tristesa o por, i aprendre a expressar-ho de manera eficaç. Però cal tenir clar que tots som diferents, i que aquelles situacions que a uns els causa una emoció, a d’altres els en pot causar una altra (per exemple, pujar a la muntanya russa a uns els pot donar alegria i a altres por). Si aprenem a observar com es senten les altres persones i què les motiva, ens serà molt més fàcil entendre’ns i comunicar-nos entre tots.

A vegades les persones tenen una capacitat per aprendre aquestes habilitats d’observació de l’altre de manera natural, de forma que desenvolupen una comunicació molt eficaç, amb empatia (capacitat per comprendre el punt de vista de l’altre) i amb assertivitat (capacitat de comunicar amb respecte aconseguint el respecte dels altres). Però això no és el més habitual, i sovint és necessari ensenyar als nens i nenes com funcionen les emocions, com identificar-les en un mateix i com expressar-les, a la vegada que és necessari fer-los veure com es senten els altres i perquè.

La majoria de nens i nenes, i també molts adults, es centren en el seu propi punt de vista, sense veure el dels altres. Llavors val la pena ensenyar a observar el que fan i el que senten les persones del seu voltant perquè puguin comprendre les seves reaccions. Només amb aquest aprenentatge, els nens i nenes entendran que quan hi ha conflictes la responsabilitat és compartida i no sempre la culpa és de l’altre.

Com en totes les matèries d’aprenentatge, per als nens i nenes és molt millor aprendre jugant, ja que no només es diverteixen sinó perquè tot el que s’aprèn jugant queda fixat molt més fàcilment a la memòria. En aquest sentit els jocs que ensenyen el món de les emocions són molt útils.