Sempre amb la predisposició de poder-nos coordinar amb els professionals de cada escola: si treballem plegats els nens i nenes progressen millor.

També aprenentatge i reeducació de la lectura amb el mètode Glifing.

Quan un alumne té notes baixes o dificultats per aprendre el primer que fem és esbrinar-ne les causes, a partir d’una exploració complerta que inclou les capacitats cognitives, les habilitats acadèmiques (lectura, escriptura, matemàtica, hàbit d’estudi), i l’estat emocional i adaptatiu del nen/a o adolescent.

Un cop sabem què li passa a cada nen/a o adolescent podem aplicar les mesures adients, que poden ser:

  • Estimulació cognitiva de les àrees que té fluixes: atenció, memòria, raonament, orientació espacial.
  • Tractament del llenguatge.
  • Reeducació de la lectura, l’escriptura i el càlcul.
  • Tècniques d’estudi, organització i hàbits de treball.
  • Modificació de les actituds de treball i de la comunicació amb els mestres i professors
  • Tractament clínic dels aspectes que interfereixen amb els estudis: control de la impulsivitat, estimulació de la motivació, construcció de l’autoestima, tolerància a la frustració, control de l’ansietat, adquisició d’autonomia personal i de confiança en si mateix.
  • Orientació als pares sobre com ajudar millor als seus fills respecte a les seves capacitats i als seus aprenentatges escolars.
  • Orientació professional als adolescents que es senten perduts en aquesta qüestió.