Diapositiva1
La lectura és una habilitat que no ens ve donada de forma natural sinó que necessita que desenvolupem un conjunt de capacitats per poder aprendre a llegir. Quan a un nen o nena li costa aprendre a llegir és necessari fer-ne una bona avaluació per saber què està passant.
En primer lloc cal veure que no falli la capacitat intel·lectual. En segon lloc el llenguatge ha d’estar sòlidament adquirit. Només així es pot dur a terme l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Per això si un nen no parla bé a parvulari, necessita anar a l’especialista en llenguatge abans d’aprendre a llegir.
L’últim que s’adquireix és l’ortografia.

   Per poder llegir amb precisió i poder comprendre el que llegim el nostre cervell ha
   d’activar una sèrie de funcions.

   Diapositiva2

   La consciència fonològica que implica el coneixement i discriminació dels sons i grups de sons, la descodificació que seria la traducció d’aquests sons en lletres i de les lletres en sons, el domini del significat de les paraules i de les estructures gramaticals, i l’activació de les funcions executives que permeten el manteniment de l’atenció, la memòria de treball, la flexibilitat cognitiva i la monitorització en qualsevol acció que realitzem.

   Un cop avaluades totes aquestes capacitats i habilitats concretes podem veure si una persona té dificultats lectores i fer el diagnòstic acurat de quins aspectes cal estimular per superar-les, i planifiquem una reeducació.

   No podem oblidar l’àrea emocional. Hi ha casos en que les dificultats emocionals bloquegen l’aprenentatge de la lectoescriptura i cal detectar-les i tractar-les per tal que la lectura millori. No obstant, la majoria de vegades passa a l’inrevés: els problemes de lectura fan que els nens que els pateixen es sentin insegurs i amb baixa autoestima. A aquests nens no només cal ajudar-los a llegir millor sinó que també cal abordar l’esfera emocional perquè puguin avançar.