Una persona possiblement tindrà problemes de lectura si quan llegeix li passa una o més de les següents coses:
• Primer senyal: odia llegir!
• Canvia lletres, en suprimeix, n’afegeix o inverteix el seu ordre.
• Llegeix molt lent
• Sap les normes ortogràfiques però li costa molt aplicar-les: per exemple no aconsegueix recordar que la C davant E (i també I) no sona KE sinó SE. Es fa un embolic amb les G i J, encara que ho hagi treballat repetidament. No domina la R i RR…
• No comprèn bé el que llegeix
• Separa malament les síl·labes quan llegeix i llavors les paraules no tenen sentit: per exemple, ca-sta-nya, bic-i-clet-a.
• No fa punts ni comes.
• No fa una entonació adequada.

Si un nen comet alguns d’aquests errors de manera persistent és molt aconsellable dur-lo a l’especialista i fer-ne un diagnòstic. Si a més a més el nen creu que llegeix malament i això el fa sentir insegur, poc hàbil o inferior als altres, cal actuar abans no afecti seriosament el seu estat emocional i en conseqüència al seu rendiment acadèmic.