Espectre autista: tractem els nens de dins i de fora del trastorn

Què és el trastorn de l’espectre autista?

El trastorn de l’espectre autista (TEA) es caracteritza per un conjunt d’alteracions en tres àmbits del desenvolupament:

Les relacions socials
La comunicació, tant verbal com no verbal.
Els comportaments repetitius i estereotipats.

Dins de l’espectre autista hi ha un gran repertori de comportaments possibles, entre ells: problemes de llenguatge verbal, dificultats de processament […]